KTHconsulting

Alternatieve parfums

Raamatupidamisteenused:

 

Info vahetamiseks ning dokumentide kättesaamiseks kasutame kõiki kanaleid:

telefon, e-post, postiteenus või dokumentide käest kätte toimetamine.

Raamatupidamine:

• raamatupidamise sisseseadmine
• algdokumentide kontroll ja töötlemine
• ostu- ja müügireskontro pidamine
• pangatehingute kajastamine
• lähetuse- ja kuluaruannete koostamine
• sularahaarvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid)
• põhivahendite arvele võtmine ja mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
• laoarvestuse pidamine
• objektiarvestuse pidamine
• maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
• statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
• aruannete (bilanss, kasumiaruanne, aastaaruanne) koostamine

 

Personaliteenused:

• töötajate palkade arvestamine ja    palgalehtede koostamine
• lisatasude, preemiate arvestamine
• puhkuse- ja hüvitiste arvestamine
• töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
• deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
• statistiliste aruannete koostamine ja esitamine

 Lisateenused:

• varasemate perioodide korrastamine
• raamatupidamise taastamine
• raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
• pangamaksete teostamine